Tjänster

 

Projekt- och Energikonsult kan stödja dig genom alla faser av ditt projekt, från den första förstudien till garantibesiktning och driftoptimering. Nedan följer en översiktlig sammanställning av arbeten i de olika faserna av ett projekt.

 

Teknik och utredningar:

Förstudier

Förprojekteringar

Investeringskalkyler

Lönsamhetskalkyler

Känslighetsanalyser

Bränslemarknad

Beslutsunderlag

 

Myndigheter och tillstånd:

Miljöansökan & MKB

Detaljplan

Bygglov

Hinderanmälan

ATEX

CE

Upphandlingar:

Förfrågningsunderlag

Förhandlingar

Kontrakt

Entreprenadjuridik

Projektstyrning:

Projektdirektiv

Projekthandbok

Kvalitetsplan

Kommunikationsplan

Tidplaner

Genomförande:

Projektering

Uppföljningar

Tidplaner

Bygg- och projektmöten

Montagesamordning
Besiktningar

 

 

 

 

 

 

 

"Enkelt är vackert"

 

 

 

 

 

 

 

Projekt- och Energikonsult Steinvall AB

Mortorp 135

388 91 Vassmolösa

 

Telefon:

070-3194781

Mejl: pontus.steinvall@steinvall.com