Miljöpolicy

 

 

Projekt- och Energikonsult ska i alla uppdrag arbeta för att minska belastningen på miljön genom att föreslå och arbeta för lösningar som bygger på förnyelsebara och miljöriktiga alternativ.

 

I vårt dagliga arbete ska vi nyttja energi- och resurssnåla alternativ och ta om hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt.

 

Medarbetarna ska ha en mycket hög kunskapsnivå avseende miljöfrågor och kontinuerligt höja denna.

 

 

 

"Enkelt är vackert"

 

"Simple is beautiful"

 

 

 

 

Projekt- och Energikonsult Steinvall AB

Mortorp 135

388 91 Vassmolösa

 

Telefon:

070-3194781

Mejl: pontus.steinvall@steinvall.com